Ponadto przeprowadzamy szkolenia w zakresie :

  • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej – 70 godzin
  • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej – 35 godzin