C1, C1+E, C, C+E obowiązkowa dla osób powyżej 21 lat.

D1, D1+E, D, D+E obowiązkowa dla osób powyżej 23 lat.

Zakres kwalifikacji obejmuje łącznie 140 godzin.

  • część podstawowa – 97 godzin
  • część specjalistyczna – 33 godziny
  • -zajęcia praktyczne – 10 godzin