C1, C1+E, C, C+E obowiązkowa dla osób do 21 lat.

D1, D1+E, D, D+E obowiązkowa dla osób do 23 lat.

Zakres kwalifikacji obejmuje łącznie 280 godzin.

  • część podstawowa – 195 godzin
  • część specjalistyczna – 65 godzin
  • zajęcia praktyczne – 20 godzin