Kiedy należy zgłosić się na Szkolenie Okresowe?
O tym decydują daty uzyskania uprawnień.

 

Przedstawia to poniższa tabelka.

KATEGORIE

DATA UZYSKANIA UPRAWNIEŃ DATA UZYSKANIA WPISU DO PRAWA JAZDY
C1,C, C1+E, C+E do 31.12.1980
od 01.01.1981 do 31.12.1995
od 01.01.1996 do 31.12.2000
od 01.01.2001 do 31.12.2005
od 01.01.2006 do 10.09.2009
do 10.09.2010
do 10.09.2011
do 10.09.2012
do 10.09.2013
do 10.09.2014
D1,D, D1+E, D+E od 01.01.1981 do 31.12.1990
od 01.01.1991 do 31.12.2000
od 01.01.2001 do 31.12.2005
od 01.01.2006 do 10.09.2008
do 10.09.2010
do 10.09.2011
do 10.09.2012
do 10.09.2013

 

 

Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić SZKOLENIA OKRESOWE raz na pięć lat. Termin pierwszego Szkolenia, a co za tym idzie wymiana prawa jazdy, uzależniony jest od daty uzyskania uprawnień na określone kategorie.
Szkolenie odbywa się w wymiarze 35 godzin.