Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Rozpoczęcie kursu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Zakres kursu obejmuje:

  • 30 godz zajęć teoretycznych
  • 20 godz. zajęć praktycznych

Szkolenie przeprowadzane jest na motocyklu marki HONDA CB125 F- na takim samym motocyklu zdaje się praktyczny egzamin w Ośrodku Egzaminowania.