Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 18 lat. Rozpoczęcie kursu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Zakres kursu obejmuje:

  • 30 godz zajęć teoretycznych
  • 20 godz. zajęć praktycznych

Szkolenie przeprowadzane jest na dwóch motocyklach marki HONDA CB500 F- na takim samym motocyklu zdaje się praktyczny egzamin w Ośrodku Egzaminowania.

b_150_100_16777215_00_images_pj_pj2.jpg