Kategoria AM prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
  • czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat. Rozpoczęcie kursu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Wedle ustawy z dnia 5 stycznia 2011, osoby które przed wejściem przepisów w życie ukończyły 18 lat, są uprawnione do poruszania się motorowerem.

Zakres kursu obejmuje

  • 10 godz. zajęć teoretycznych
  • 10 godz. zajęć praktycznych

Szkolenie przeprowadzane jest na motocyklu marki JUNAK 901- na takim samym motocyklu zdaje się praktyczny egzamin w Ośrodku Egzaminowania

 

http://www.junak.com.pl/foto/static/foto-96.96..768.624.jpg