Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC);
  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy
  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP);
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP).

 

Należy pamiętać, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;

Część teoretyczna prowadzona jest przez wykwalifikowanych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem oraz przy użyciu nowoczesnego sprzętu multimedialnego.

W ramach części praktycznej kursant zapoznaje się podstawowymi manewrami, ruchem miejskim oraz uzyskuje umiejętności pozwalające bezpiecznie poruszanie się samochodem osobowym. Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu miejskim..

Kurs obejmuje:

  • 30 godz. zajęć teoretycznych
  • 30 godz. zajęć praktycznych

Szkolenie praktyczne przeprowadzane jest samochodami KIA RIO IV (2017)- takimi samymi samochodami zdaje się praktyczny egzamin w Ośrodku Egzaminowania.

Obecnie ośrodek wyposażony jest w 20 szt. samochodów marki KIA RIO IV (2017), pozwala nam to w pełni dostosować się do potrzeb każdego z naszych kursantów.