Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • autobusem;

  • zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg DMC);

  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).

Osoba ubiegająca się o tę kategorię prawa jazdy musi mieć ukończone 24 lata (szkolenie można rozpocząć 3 m-ce wcześniej) oraz posiadać już uprawnienia kategorii B.

 

  • ukończone 24 lata (można rozpocząć 3 m-ce wcześniej) lub

  • ukończone 23 lata, jeżeli uzyskałeś kwalifikację przyspieszoną , lub

  • ukończone 21 lat, jeżeli uzyskałeś kwalifikację wstepną , lub

  • ukończone 21 lat, jeżeli uzyskałeś kwalifikację przyśpieszoną- do ukończenia 24 roku życia będziesz ograniczony do regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych regularnych.