Kategoria C+E prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą
  • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).

Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. y.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C+E, musi mieć ukończone 21 lat lub posiadać zakończone szkolenie- kwalifikację wstępną. Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E jest posiadanie prawa jazdy kategorii B,C

Szkolenie praktyczne przeprowadzane jest samochodem MAN TGL 12.240 wraz z przyczepą- takim samym zestawemi zdaje się praktyczny egzamin w Ośrodku Egzaminowania.