×

Szkolenie ADR

Co to jest ADR

Umowa ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. została opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, przez Polskę Umowa ADR została ratyfikowana w 1975 r. Przepisy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim (zawsze z początkiem roku nieparzystego).

Celem przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych jest zminimalizowanie lub znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków oraz rozmiaru możliwych szkód. Stworzenie przepisów pozwoliło usystematyzować przewóz materiałów niebezpiecznych i dało wyraźne wytyczne jak należy to wykonywać. Przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych pozwalają zatem aby wykonywane przewozy były bezpieczne przy zachowaniu i poszanowaniu norm w nich zawartych.

Ogromną rolę podczas takiego przewozu odgrywa kierowca. Musi on posiadać wiedzę ściśle ukierunkowaną na określone zasady przewozu towarów niebezpiecznych i sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych.

„Materiały niebezpieczne” to te materiały, których przewóz jest albo zabroniony, lub dopuszczony jedynie na warunkach określonych przepisami.

Jak przebiega szkolenie

Poszczególne kursy odbywają się w określonym przez rozporządzenie wymiarach godzin. Kursant zobowiązany jest przyswoić wiedzę, której zakres dla poszczególnych kursów określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. „W sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne” (Dz. U. z dnia 29 września 2005 r.).

Kursy kierowców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) dzielą się na kilka rodzajów kursów:

 • Rodzaje kursu dokształcającego początkowego:
  • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.
 • Rodzaje kursu dokształcającego doskonalącego:
  • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

Jak wygląda egzamin

Egzamin kończący kurs dokształcający początkowy obejmuje zagadnienia określone w ramowym programie, natomiast egzamin kończący kurs dokształcający doskonalący obejmuje sprawdzenie znajomości nowych regulacji prawnych oraz rozwiązań merytorycznych, dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w zakresie objętym ramowym programem.

Egzaminy, przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań pochodzących z katalogu pytań egzaminacyjnych, przygotowanego przez jednostkę upoważnioną. Jednostka ta podaje do publicznej wiadomości przykładowe pytania egzaminacyjne dla każdego rodzaju kursu dokształcającego.

Test pisemny składa się w przypadku egzaminu kończącego:

 • kurs podstawowy – z 30 pytań;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – z 18 pytań;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – z 15 pytań;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – z 15 pytań.

Czas trwania testu pisemnego, o którym mowa w ust. 3, wynosi w przypadku egzaminu kończącego:

 • kurs podstawowy – 90 minut;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 60 minut;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – 45 minut;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – 45 minut.

Egzamin zdają osoby, które w testach udzielą co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi. W przypadku niezdania egzaminu, zainteresowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu.

Kontakt

Zastanawiasz się jak się z nami skontaktować? Poniżej znajdziesz wszelkie potrzebne informacje.

Gdzie nas znajdziesz?

Krosno

ul. Naftowa 18

Telefony:
13 43 614 32
696 840 014

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek- piątek: 7:00- 17:00
sobota: 7:00- 14:00

Oddział Jasło

ul. 3 Maja 24A

Telefon:
600 968 873

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek- piątek: 9:00- 16:00

Oddział Sanok

ul. Daszyńskiego 17

Telefon:
664 912 980

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek- piątek: 9:00- 16:00

Kontakt

Ośrodek Szkolenia Kierowców DUET

e-mail: kontakt@osk-duet.krosno.pl
facebook

Konto bankowe:

02 9158 0001 2001 0010 8588 0001
Bank Spółdzielczy w Błażowej

  Copyrights 2017 – 2020 OSK DUET. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

  Crafted by: RED Solutions

  Wykorzystujemy pliki cookies w celu poprawnej obsługi Twojej wizyty. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Więcej w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

  Akceptuję